Napisz do nas

Poppers ORGASMUS 9ml

Dostępny > 10 szt
56.21 zł 46.46 zł bez VAT
Kod produktu: P20477
Gwarancja: 24 miesięcy
Opis i parametry Ocena(0)
Poppers ORGASMUS 9ml
Poppers ORGASMUS 9ml
56.21 zł

Opis produktu

Orgazmus Poppers originál.

Obsahuje: Izopropyl Nitrite - CAS 541-42-4

výrobok obsahuje 10 ml
uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste
výrobok je veľmi horľavý, nepoužívajte blízko otvoreného ohňa!
odstrániť z dosahu detí!
kúpou tohto produktu, potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov.
tento produkt slúži ako čistič kože, audio hlavy, video hlavy.
neslúži k priamej inhalácii!

Varovanie - Nevdychujte. Horľavý. Chráňte pred otvoreným ohňom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nefajčite pri používaní tohto výrobku. V prípade požiaru: použite vodu na hasenie požiaru. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Nejedzte, nepite a nefajčite pri používaní tohto výrobku. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Používajte ochranné rukavice / odev / ochranné okuliare. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Pri zasiahnutí kože: odstráňte okamžite kontaminovaný odev a opláchnite pokožku vodou. Pri požití: vypláchnite ústa. Pri nadýchaní: preneste postihnutého na čerstvý vzduch a udržujte v polohe uľahčujúce dýchanie. Zavolajte lekára, ak sa necítite dobre. Skladujte v dobre vetranom priestore. Uchovávajte v chlade.

Produkt znajduje się w kategoriach

Poppers Wsparcie erekcje

Zobacz pełny opis

Opinie klientów

Nikt jeszcze nie ocenił produktu

Prześlij recenzję

Produkty powiązane

Zniżka -50%

Poppers Gold Rush 10ml

Dostępny
112.62 zł
56.21 zł

Porównać

Nowość

Rush Herbal Popper 15ml

Dostępny
75.01 zł

Porównać

Zniżka -43%

Poppers Rush ultra strong 24 ml

Dostępny
131.42 zł
75.01 zł

Porównać

Zniżka -50%

Poppers Rush Ultra Strong 10ml

Dostępny
112.62 zł
56.21 zł

Porównać

Zniżka -30%

Poppers Rush ultra strong 10ml 3 ks.

Dostępny
187.82 zł
131.42 zł

Porównać

Poppers Gold Rush 3x10ml

Dostępny
91.93 zł

Porównać